دوشنبه, 11 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرونا
سردار دلها
پویش
سد کرج
سال رونق تولید
اندیشه
حدیث

فیزیوگرافی استان البرز

کل کشور از 6 حوضة آبریز اصلی و 30 حوضة آبریز درجة 2 تشکیل شده‌است. در یک تقسیم‌بندی دیگر، کل کشور به 609 محدودة مطالعاتی مختلف تقسیم شده‌است. استان البرز بخش‌هایی از دو حوضة آبریز دریای مازندران (کد 1) و کویر مرکزی (کد 4) را از میان 6 حوضة آبریز اصلی در بر می‌گیرد. این استان بخش‌هایی از دو حوضة آبریز درجه 2 تحت عنوان حوضة آبریز دریاچة نمک (کد 41) و حوضة آبریز سفیدرود ( کد 13) را شامل می‌شود و در مجموع با 5 محدودة مطالعاتی طالقان الموت (کد 1310)، اشتهارد (کد 4104)، هشتگرد (کد 4105)، قزوین (کد 4106) و تهران-کرج (کد 4133) در ارتباط است. از میان این پنج محدودة مطالعاتی، محدوده‌های مطالعاتی اشتهارد و هشتگرد تقریباً بطور کامل در این استان واقع شده‌اند و همچنین فقط همین دو محدوده تحت توالی استان البرز هستند.

اهداف دفتر مطالعات:

هماهنگی و ارتباط با شرکت مدیریت منابع آب و مبادله اطلاعات کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام برنامه ریزی های لازم درخصوص تاسیس و بهره برداری بهینه از حوضه های آب ریز ، احداث و توسعه شبکه ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی و پیزومتری واقع در محدوده استان و برنامه های اکتشافی ، انجام ادامه مطالعات و بررسی وضعیت کمی و کیفی آبهای موجود در حوضه های آبریز براساس نتایج حاصل از آمار برداری از منابع و مصارف آب به منظور شناساندن وضعیت کمی و کیفی منابع آب موجود و ارائه راهکارهای مناسب در جهت چگونگی استفاده بهینه از منابع آب ، ساماندهی و پردازش آمار و اطلاعات پایه ، تشکیل بانک اطلاعاتی و تهیه بیلان منابع آبهای سطحی و زیرزمینی براساس ضوابط و استانداردها در محدوده تحت عمل .

 

شرح وظایف دفتر مطالعات:

 • هماهنگی و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات و برنامه‌‌های کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام همکاری‌های لازم؛
 • نظارت بر تأسیس و بهره‌برداری بهینه‌ از حوزه‌های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای ذیربط در معاونت امور آب؛
 • هماهنگی و ارائه اطلاعات لازم به دفتر کل مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در جهت برنامه‌ریزی احداث و توسعه شبکه هیدرومتری، کلیماتولوژی و پیزومتری دشت‌ها و برنامه‌های عملیات اکتشافی آب‌های زیرزمینی از طریق برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌های ذیربط؛
 • برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمیت و کیفیت آب در محدوده‌های مطالعاتی؛
 • هماهنگی و کنترل ایجاد بانک اطلاعاتی منابع آب محدوده‌های مطالعاتی با رعایت خط‌مشی‌های ابلاغ شده؛
 • نظارت بر تهیه برنامه‌های عملیاتی ومطالعاتی از گروه های زیر مجموعه و ارسال به واحدهای ذیربط شرکت مدیریت منابع آب ایران؛
 • تهیه و پیشنهاد سقف تخصیص آب از منابع آب و ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های مربوطه بر اساس فرآیندهای مصوب؛
 • همکاری در تهیه دستورالعمل‌های مربوط به مطالعات پایه منابع آب زیرزمینی و سطحی، از طریق رهنمودهای اخذ شده از ستاد و ابلاغ جهت اجرا به واحدهای ذیربط؛
 • پیگیری اجرای دستورالعمل‌های آماربرداری کمی و کیفی منابع آب، هماهنگی و یکسان‌سازی روش‌های اجرائی در سطح شرکت و اعمال نظارت عالیه در این خصوص؛
 • بررسی پیشنهادات معاونت‌های بهره‌برداری و طرح و توسعه در بهینه نمودن و توسعه ایستگاه‌های سنجش منابع آب؛
 • نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی وضعیت منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی؛
 • نظارت بر تعمیر و تکمیل شبکه بهینه سنجش آب‌های سطحی و زیرزمینی بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه؛
 • نظارت و هماهنگی دربروزآوری سیستم اندازه‌گیری و انتشار اطلاعات از طریق سیستم‌های ماهواره‌ای و کاربرد GIS با اخذ نظرات دفتر کل مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و ابلاغ جهت اجرا به واحدهای ذیربط؛
 • پیگیری و نظارت بر تهیه بیلان منابع آب و مدل ریاضی دشت‌ها در محدوده مطالعاتی تحت حوزه عملیاتی؛
 • نظارت بر اجرای برنامه‌‌های مطالعاتی منابع آب (شناسایی، آماربرداری، نیمه‌تفصیلی، مدل‌های ریاضی و سایر سنجش‌های مستمر هیدروژئولوژیکی) در سطح منطقه تحت پوشش شرکت؛
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر پیش‌بینی و تهیه‌ اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای ایستگاه های آب و هواشناسی و تجهیزات مربوط به چاه‌های پیزومتری و منابع آب زیرزمینی به صورت کوتاه مدت ، میان مدت  و بلند مدت؛
 • عضویت و فعالیت در کمیته‌های مرتبط با وظایف دفتر حسب ابلاغ صادره از سوی مدیر عامل؛
 • طرح‌ریزی، هدایت، پیاده‌سازی و کنترل فعالیت‌های بهبود به منظور تسهیل در انجام فرآیندهای دفتر مطالعات پایه منابع آب و ایجاد تحول اداری؛
 • نظارت برتهیه و تدوین گزارش تحلیلی از مجموعه عملکرد سالانه دفتر مطالعات پایه منابع آب و سایر کارکردهای مرتبط با وظایف و ماموریت‌های اصلی؛
 • تهیه‌ و تدوین برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت ،میان‌مدت و بلندمدت برای فعالیت‌های دفتر مطالعات پایه منابع آب بر اساس جهت‌گیری‌ها و خط‌مشی‌های کلان سازمان؛
 • برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با وظایف مطالعات پایه منابع آب؛
 • تلاش در جهت بهبود جایگاه ونقش مطالعات پایه در تصمیم سازی های شرکت ؛
 • بکارگیری ابتکارات وخلاقیت های مدیریتی به منظور بالا بردن راندمان کاری سیستم؛
 • الگوبرداری از بهترین‌ها جهت بهبود فرآیندهای کاری؛
 • اجرای روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و سایر مستندات ابلاغ شده مصوب سازمانی؛
 • انجام سایر وظایف محوله در محدوده شغل و وظایف تحت مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

تعداد  ایستگاه‌هایآب و هواشناسی شرکت آب منطقه ای استان البرز

محدودة مطالعاتی

باران سنج ذخیره ایی

باران سنج معمولی

باران سنج ثبات

تبخیر سنجی

برف سنجی

آبسنجی

تعداد کل ایستگاه ها

تهران - کرج

7

4

1

2

6

7

27

هشتگرد

3

4

-

2

2

4

15

طالقان - الموت

10

6

3

2

2

8

31

اشتهارد

-

-

-

-

-

1

1

رامسر - چالوس

1

-

-

-

-

-

1

لواسانات

1

-

-

-

-

-

1

کلیه ایستگاه ها

22

14

4

6

10

20

76

 

 

 

 

 

 

تعداد  چاههای پیزومتری شرکت آب منطقه ای استان البرز

محدودة مطالعاتی

مجهز به دیتالاگر

فاقد دیتالاگر

جمع چاه ها

تهران - کرج

2

25

27

هشتگرد

2

25

27

قزوین

1

9

10

اشتهارد

3

19

22

جمع کل

8

78

86

 

 

تعداد  منابع انتخابی کمی شرکت آب منطقه ای استان البرز

محدودة مطالعاتی

قنات

چاه‌های عمیق

چاه‌های نیمه‌عمیق

مجموع

تهران-کرج

6

20

4

30

هشتگرد

12

22

1

35

طالقان-الموت

3

6

1

10

اشتهارد

17

6

11

34

مجموع استان

38

54

17

109

 

 

تعداد  منابع انتخابی کیفی شرکت آب منطقه ای استان البرز

محدودة مطالعاتی

قنات

چاه‌های عمیق

چاه‌های نیمه‌عمیق

آرتزین

مجموع

تهران-کرج

12

19

3

0

34

هشتگرد

27

22

2

0

51

طالقان - الموت

2

8

1

0

11

اشتهارد

41

7

15

1

64

مجموع استان

82

56

21

1

160

 

مدیر مطالعات  پایه منابع آب:

 

 

مدیر مطالعات پایه منابع آب

نام و نام خانوادگی: مجتبی نوری

 

تلفن: 33342320-026داخلی 130

پست الکترونیکی: mojtabanoury@gmail.com

تحصیلات: دکتری مهندسی منابع آب

 

 

 

 

 

کارشناس تحقیقات:

 

 

 

کارشناس تحقیقات

نام و نام خانوادگی:

 

 

تلفن: 

پست الکترونیکی:

تحصیلات:  

 

 

 

 

کارشناس مطالعات آبهای سطحی:

 

 

کارشناس مطالعات آبهای سطحی

نام و نام خانوادگی: رضا شهباز­دشتی

 

تلفن:  33342320-026داخلی 133

پست الکترونیکی:  rezashahbazdashti1355@gmail.com

تحصیلات: لیسانس عمران-ساختمانهای آبی

 

 

 

کارشناس مطالعات آبهای زیرزمینی:

 

 

 

کارشناس مطالعات آبهای زیرزمینی

نام و نام خانوادگی:

 

تلفن: 

پست الکترونیکی:

تحصیلات:  

 

 

 

کارشناس تلفیق و بیلان:

 

 

کارشناستلفیق و بیلان

نام و نام خانوادگی:  فیروز قاسم زاده

 

تلفن:  33342320-026داخلی 132

پست الکترونیکی:   Ghasemzade_frz@ut.ac.ir

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی

 

 

 

کارشناس بانک اطلاعات:

 

 

کارشناس بانک اطلاعات

نام و نام خانوادگی: محمود ایزی

 

تلفن:  33342320-026داخلی 131

پست الکترونیکی:  kbedmi@gmail.com

تحصیلات: لیسانس