شنبه, 5 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب وتوقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1166

تقویت وتشکیل گروه های گشت وبازرسی بخش خصوصی استان البرز مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1003

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1003

(( خدمات تأمین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب منطقه البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 944

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:944

انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده اداره آب کرج – شهرستان اشتهارد مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 836

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:836

راه‌اندازی نخستین سازمان مردم‌نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی در شهرستان اشتهارد امور قراردادها 1132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1132

پایش مستمر شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان البرز جهت دستیابی بهنگام به اطلاعات پایه منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 5135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:5135

نشانه گذاری ( رُپر گذاری) حد و بستر رودخانه ها شاهرود طالقان امور قراردادها 3528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:3528

(( خدمات مالی شرکت آب منطقه ای البرز )) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 784

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:784

(( خدمات عمومی نگهبانی ودفتری شرکت آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 825

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:825

انجام خدمات مشاورکارفرمادرطرح سرمایه گذاری (تامین مالی ، طراحی ،ساخت، تدارکات ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر ) جهت انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1074

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1074

عملیات پاک سازی ولایروبی رودخانه کرج و طالقان و ایمن سازی رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 970

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:970