شنبه, 21 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
جهش تولید
کرونا
پویش
سد کرج
اندیشه
حدیث

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب وتوقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1073

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1073

تقویت وتشکیل گروه های گشت وبازرسی بخش خصوصی استان البرز مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 902

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:902

(( خدمات تأمین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب منطقه البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 849

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:849

انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده اداره آب کرج – شهرستان اشتهارد مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 739

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:739

راه‌اندازی نخستین سازمان مردم‌نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی در شهرستان اشتهارد امور قراردادها 1023

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1023

پایش مستمر شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان البرز جهت دستیابی بهنگام به اطلاعات پایه منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 4957

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:4957

نشانه گذاری ( رُپر گذاری) حد و بستر رودخانه ها شاهرود طالقان امور قراردادها 3337

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:3337

(( خدمات مالی شرکت آب منطقه ای البرز )) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 690

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:690

(( خدمات عمومی نگهبانی ودفتری شرکت آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 735

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:735

انجام خدمات مشاورکارفرمادرطرح سرمایه گذاری (تامین مالی ، طراحی ،ساخت، تدارکات ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر ) جهت انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 988

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:988

عملیات پاک سازی ولایروبی رودخانه کرج و طالقان و ایمن سازی رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 877

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:877