چهارشنبه, 4 اردیبهشت 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

برگزاری اولین دیدار مردمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز در سال...

امروز سه شنبه سوم اردییهشت ماه ، اولین ملاقات مردمی مهندس نجفیان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز در سال جدید با تعدادی از مراجعه کنندگان از صنوف مختلف در فضایی...

نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی

نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی به همت وزارت نیرو

بازدید معلمان و رابطین طرح داناب استان البرز از پروژه های آبی...

در قالب فرایند اجرایی طرح داناب ، گروهی از معلمین منتخب طرح داناب از چند پروژه مهم شرکت آب منطقه‌ای البرز بازدید نمودند.

مهار سیلاب در البرز با همکاری سپاه پاسداران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته مقابله ای و احتیاطی جهت مدیریت سیلاب اخیر توسط شرکت آب منطقه ای البرز و سایر نیروها و دستگاه های حاضر در...