شنبه, 21 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
جهش تولید
کرونا
پویش
سد کرج
اندیشه
حدیث


تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع یکی از شاخصه های سازمانهای پاسخگو و کارآمد است.نظر شما در این مورد و همچنین وضعیت تکریم ارباب رجوع در شرکت آب منطقه ای البرز چیست؟

حکمرانی آب و مشارکت ذینفعان

همان گونه که می دانید حکمرانی آب در بهبود مدیریت منابع آب نقش غیر قابل انکاری دارد و یکی از عناصر اصلی حکمرانی آب مشارکت ذینفعان در فرایند سیاستگذاری آب و اجرای سیاستها ی مذکور می باشد بنظر شما برای بهبود وضعیت حکمرانی آب و تشویق ذینفعان به مشارکت در موضوع مدیریت آب و مسئولیت پذیری بیشتردر استان البرز چه باید کرد؟