سه‌شنبه, 12 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرونا
سردار دلها
پویش
سد کرج
سال رونق تولید
اندیشه
حدیث

 

نام واحد

دفترحقوقی

مدیر مربوطه

آقای احمد معماری

اهم وظایف و فعالیت ها:

1-      برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به طرح و تعقیب دعاوی شرکت علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی مطروحه در کلیه مراحل قضایی .

2-      تحلیل و ارزیابی عملکرد قوانین جاری آب و بررسی تطبیقی قوانین جاری با حقوق عرفی مربوط به حقابه داران و بهره برداری کنندگان از منابع آبی و ارائه پیشنهادات اصلاحی .

3-      شرکت در جلسات رسیدگی دادگاه ها و هییئتهای تشخیص.

4-       شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و تطبیق پیشنهادات واصله از سوی افراد حقیقی و حقوقی با مفررات قانونی .

5-      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برای دفتر حقوقی .

6-      بررسی واعلام نظر حقوقی مرتبط با قراردادهای مورد انعقاد شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شرکت.

7-      توسعه واستقرار سیستم بانک اطلاعاتی با هدف مستند سازی مجموعه فعالیتهای دفتر حقوقی .

8-      برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل جلسات با دفتر حقوقی وزارت نیرو ، شرکت مدیریت منابع آب ایران و مراجع قضایی استان .

9-      رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پرونده های کمیسیون صدور پروانه ها و امور آبهای زیر زمینی .

10-  برنامه ریزی و هماهنگی تملک و خرید اراضی در محدوده طرح های عمرانی .