شنبه, 21 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
جهش تولید
کرونا
پویش
سد کرج
اندیشه
حدیث

رضایت از خدمات شرکت آب منطقه ای البرز
با توجه به اهمیت و لزوم ارایه خدمات مناسب و شایسته و رضایت ارباب رجوع، اگرشما تا بحال بعنوان ارباب رجوع از هر یک از خدمات شرکت آب منطقه ای الب


ارزیابی عملکرد اطلاع رسانی
عملکرد شرکت آب منطقه ای البرز را در آگاه سازی عمومی در خصوص بحران آب و لزوم اصلاح الگوی مصرف آب را چگونه ارزیابی می نمایید؟


ارزيابي سايت
سايت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟